Uitvoerend en Strategisch Comité

Het Uitvoerend en Strategisch Comité concentreert zich op de visie, missie en strategische doelstellingen van de Groep en houdt toezicht op de bedrijfsactiviteiten en –prestaties, als-ook op het risicomanagement, de interne controle en organi-satie die de Chief Executive Officer en het senior management implementeren.

Uitvoerend en Strategisch Comité

Rik VANDENBERGHE
Chief Executive Office Permanent vertegenwoordiger van Audymatt bvba
Geert AELBRECHT
Chief Human Resources Officer Permanent vertegenwoordiger van Gacco bvba
Mathieu DECHAMPS
General Manager Business Unit International
Frédéric de SCHREVEL
Secretary General - General Counsel Permanent vertegenwoordiger van Arthepa bvba
Jan GESQUIÈRE
Chief Financial Officer Permanent vertegenwoordiger van Jadel bvba
Tom NEYRINCK
General Manager Concessions & Assets
Jean POLET
General Manager Business Unit Europe
Pierre SIRONVAL
COO of BESIX Group / Managing Director Six Construct
Gabriel UZGEN
Managing Director BESIX RED